NURJAPUOLI RY

Nurjapuoli ry on vuonna 2015 Imatralla perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää taiteen ja kulttuurin parempaa saavutettavuutta sekä taidetoimintaan perustuvaa osallisuutta. Yhdistys toteuttaa terveyttä ja hyvinvointia edistäviä soveltavan taiteen sekä yhteisötaiteen hankkeita erityisesti laitoksissa.

Nurjapuoli järjestää itse sekä yhteistyössä eri tahojen kanssa projekteja ja hankkeita, joissa laitoksiin sekä muihin toimintaympäristöihin viedään ammattitaiteilijoiden toteuttamaa taidetoimintaa. Lisäksi yhdistys järjestää julkisia näyttelyitä, avoimia tiedotus- ja koulutustilaisuuksia sekä tarjoaa luentopalveluja yhteisöille.

Toiminta on suunnattu vankiloille, psykiatrisille hoitolaitoksille, lastensuojelulaitoksille, vanhusten hoivakodeille, vastaanottokeskuksille, turvakodeille, kuntoutusryhmille sekä muille ehkäisevää ja kuntouttavaa työtä tekeville tahoille.

“Toisen ihmisen kohtaaminen yksilönä on toimintamme kulmakivi.”

 

www.nurjapuoli.com